Järkeä ihmisprosesseihin

Muotioikkuihin sekä yksittäisrohtoihin rahan sekä ajan tuhlaamisen sijasta organisaatioiden tulee digiaikana rakentaa ajassa kestävät ja integroidut ihmisprosessit. Perusosaamiset ovat työn, työntekijöiden sekä tiimien ketteriä rakennuspalikoita. Tee niistä HRD prosessien keskiö käyttäen samaa kieltä puhuvia sekä yhteiseen maaliin suuntaavia työkaluja.


Pilvipohjaisessa sekä monikielisessä HRD työkalupakissamme WOPI mittaa osaamisen ajureita, WOPI360 mittaa osaavaa toimintaa sekä WOPI-C mittaa osaamisen kulttuuria organisaatiossa - selkäranka osaamisen johtamiseen ja sofistikoituun HR analytiikkaan.Perusosaamiset

WOPI työkalujen tavoite on kasvattaa 14 perusosaamista, hyvää tapaa tehdä asioita eri tehtävissä. Jokainen tehtävä voidaan profiloida siinä tavoiteltavilla perusosaamisilla. Ihmisiä voidaan sovittaa tehtäviin vastaavien osaamisten ajureilla. Mikä olisi oman tehtäväsi tavoiteltu osaamisprofiili - entä oma sovitteesi siihen?

Itsenäinen toiminta
1. Paneutuvaa ja laatuhakuista
2. Kilpailevaa ja tuloshakuista
Johtaminen
3. Suunnan asettavaa ja toimintaa johtavaa
4. Inspiroivaa ja ajatuksia johtavaa
Yhteistyö
5. Viestivää ja kontakteja luovaa
6. Ohjaavaa ja muita neuvovaa
7. Kuuntelevaa ja muita palvelevaa
Suunnittelu & ongelmanratkaisu
NykyprosessitUudet prosessit
8. Fakta vs. ideahakuista
9. Kohdentuen vs. laajasti hahmottavaa
10. Yleispäteviä vs. luovia ratkaisuja tuottavaa
11. Varovasti vs. riskiä ottaen toimeenpanevaa
Näkymät
12. Pysyvyyttä vs. muutosta korostavaa
13. Realismia vs. optimismia korostavaa
14. Paljon vs. vähän itseä tutkiskelevaa


Erityisosaamiset

Erityisosaamiset koskevat rajatumpia aihepiirejä työssä jotka ohjautuvat eri ajurien yhdistelmistä. Valmennusta voidaan niissä tukea 50-osioisilla tiimi- sekä johtajarooleja ja oppimisen sekä stressitilanteissa selviytymisen tyylejä mittaavilla kyselyillä.

Tiimityö
Tiimiroolit - tiiminvetäjä, valvoja, yhdessätekijä, spesialisti, ideantuottaja
Johtaminen
Johtamisroolit - suunnan asettaja, hallinnoija, osallistuja, valmentaja, muutosagentti
Oppiminen
Oppimistyylit - etsivä, tarkkaileva, mallintava, soveltava
Innovaatio
Kaksivaihemalli - luovuus + toimeenpano; ajureina ajattelu, motiivit, asenteet
Työhyvinvointi
Henkilökohtaiset suojat & alttiudet - optimismi, uupumisalttius, jne.
Henkilökohtaiset selviytymistyylit - suora toiminta, vuorovaikutus, suunnittelu, etäistäminen, huomio itseen


Sulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net