WOPI360 - Osaava toiminta

50-osioinen kysely esimiesten osaavan toiminnan arviointiin. Arvioinnin voi toteuttaa joko kohdehenkilö itse, organisaation esimiehilleen tarjoamana palveluna tai sen voi toteuttaa jokin ulkoinen taho. Päätuloksena ovat kohdehenkilön tärkeimmät vahvuudet sekä kehittämiskohdat viidellä alueella. Arvioijina henkilö itse, esimies, työtoverit, alaiset tai muut arviotahot. Kentät tunnustuksen ja parannusehdotusten esittämiseen. WOPI360 toimii myös organisaation työkaluna profiloida eri tehtävissä tavoiteltuja perusosaamisia.


Itsenäinen toiminta
Paneutuvaa ja laatuhakuista
Tehokasta ja tuloshakuista
Johtaminen
Asettaa suunnan ja johtaa toimintaa
Inspiroi ja johtaa ajatuksia
Resursoi ja varustaa muita
Yhteistyö
Viestii ja luo kontakteja
Ohjaa ja neuvoo muita
Kuuntelee ja palvelee muita
Suunnittelu & ongelmanratkaisu
NykyprosessitUudet prosessit
Lähestyy faktojen vs. ideoiden kautta
Hahmottaa kohdentuen vs. laaja-alaisesti
Ratkaisee yleispätevällä vs. luovalla tavalla
Toimeenpanee varovasti vs. riskiä ottaen
Muutos
Suosii pysyvyyttä vs. muutosta

Esimerkkiprofiilit tulossa pian...


Sulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net