WOPI - Osaamisen ajurit

Oletko Itsenäinen toimija, Johtaja vai Yhdessätekijä? Onko vahvuutesi nykyprosessien tukeminen vai uusien prosessien luominen? Soveltuisitko paremmin stabiileihin vai mobiileihin työympäristöihin? Work Personality Inventory (WOPI) on 224-osioinen standardoitu itsearviointi mittaamaan yhteensä 14 perusosaamisen motivaatio, ajattelu ja asenneajureita. WOPI rakentuu David C. McClellandin "Kolmelle suurelle" motiiville kolmen työroolin ja toimintamallien ajureina, ajattelutavoille suunnittelun & ongelmanratkaisun sekä asenteille näkymien ajureina.

Käyttöalueina yksilöiden ja tiimien rekrytointi ja valmennus. Ajurilähtöisyys mahdollistaa toiminnan kauaskantoisemman ennustamisen samoin kuin itseohjautuvien kehitysprosessien käynnistämisen. Työtiimejä voidaan tarkastella strategisina osaamisyksikköinä, ks. osaamismuotokuva + profiiliesimerkit.


Työrooli
Itsenäinen toimija Johtaja
1. Paneutuu,
hakee laatua
2. Kilpailee,
hakee tulosta
3. Asettaa suunnan,
johtaa toimintaa
4. Inspiroi,
johtaa ajatuksia
Yhdessätekijä
5. Viestii 6. Ohjaa 7. Kuuntelee
Suunnittelu & ongelmanratkaisu
Nykyprosessit Uudet prosessit
8. Lähestyy faktojen vs. ideoiden kautta

9. Hahmottaa kohdentuneesti vs. laaja-alaisesti

10. Ratkaisee yleispätevällä vs. luovalla tavalla

11. Toimeenpanee varovasti vs. riskiä ottaen
Näkymät maailmaan & itseen
12. Pysyvyys vs.
muutos
13. Realismi vs.
optimismi
14. ItsetutkiskeluSulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net