WOPI - Osaamisen ajurit

Oletko Itsenäinen toimija, Johtaja vai Yhdessätekijä? Onko vahvuutesi nykyprosessien tukeminen vai uusien prosessien luominen? Soveltuisitko paremmin stabiileihin vai mobiileihin työympäristöihin? Work Personality Inventory (WOPI) on 224-osioinen standardoitu itsearviointi mittaamaan yhteensä 14 perusosaamisen motivaatio-, ajattelu- ja asenneajureita. Se rakentuu D.C. McClellandin "Kolmelle suurelle" motivaatiolle työroolien ja toimintamallien ajureina, ajattelutavoille kaiken suunnittelun & ongelmanratkaisun ajureina ja asenteille eri näkymien ajureina.

Käyttöalueina yksilöiden ja tiimien rekrytointi ja valmennus. Ajurilähtökohta mahdollistaa toiminnan kauaskantoisemman ennustamisen ja samalla itseohjautuvien kehitysprosessien käynnistämisen. Työryhmiä voidaan tarkastella strategisina osaamisyksikköinä. Ks. alla, esimerkkiprofiilit pdf-muodossa.


Työrooli
Itsenäinen toimija Johtaja
1. Paneutuu,
hakee laatua
2. Kilpailee,
hakee tulosta
3. Asettaa suunnan,
johtaa toimintaa
4. Inspiroi,
johtaa ajatuksia
Yhdessätekijä
5. Viestii 6. Ohjaa 7. Kuuntelee
Suunnittelu & ongelmanratkaisu
Nykyprosessit Uudet prosessit
8. Lähestyy faktojen vs. ideoiden kautta

9. Hahmottaa kohdentuneesti vs. laaja-alaisesti

10. Ratkaisee yleispätevällä vs. luovalla tavalla

11. Toimeenpanee varovasti vs. riskiä ottaen
Näkymät maailmaan & itseen
12. Pysyvyys vs.
muutos
13. Realismi vs.
optimismi
14. ItsetutkiskeluSulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net